Statutenwijziging is een feit

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 19 juni 2018 hebben de leden ingestemd met – en inhoudelijk bijgedragen aan! – wijziging van de Statuten van GymXL op verschillende punten. Door omstandigheden kon het bestuur niet direct naar de notaris om dit in een akte te laten vastleggen – een vereiste voor aanpassing. Maar inmiddels is dat alsnog gebeurd. Ook de door de leden aangenomen wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, die samenhingen met de statutenwijziging, konden daarmee worden doorgevoerd.

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement is van alles vastgelegd over de rechten en plichten die je hebt als lid van een vereniging, maar bijvoorbeeld ook over de bevoegdheden van het bestuur. Daarnaast zijn er nog een aantal “huisregels” van kracht voor het gebruik van de hal. Neem eens een kijkje op de pagina Regels.

Overigens vindt op 7 mei a.s. de Algemene ledenvergadering van 2019 plaats, in de kantine van de turnhal. Seniorleden en vertegenwoordigers van juniorleden zijn van harte welkom!