Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar dieJSF_ALGEMEEN (1) om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie, en in bepaalde gevallen ook sportattributen. Ook bij GymXL verwelkomen wij jaarlijks diverse kinderen die ondersteuning krijgen van het JSF.

Wilt u gebruikmaken van een vergoeding door het Jeugdsportfonds? Neem dan contact op met uw intermediair, zoals de SRO of een andere lokale organisatie. Zij kijken met u naar de mogelijkheden. Komt u in aanmerking voor een bijdrage? Dan doen zij de aanvraag bij het Jeugdsportfonds. Voor meer informatie en de spelregels van de Gemeente Amersfoort klikt u hier.

Let op!

  • De jaarlijkse vergoeding van het JSF is lager dan de jaarcontributie van GymXL. U moet daarom maandelijks (gedurende 10 maanden per jaar) zelf een klein bedrag bijbetalen.
  • Als de sporter na een jaar bij GymXL wil blijven sporten, neem dan opnieuw contact op met het JSF om een vergoeding voor het volgende jaar aan te vragen. Doet u dat niet, dan betaalt u vanaf het begin van het tweede jaar zelf het volledige contributiebedrag.
  • GymXL levert geen bijdrage aan de aanschaf van sportkleding.