Inschrijfgeld

Bij inschrijving in de ledenadministratie brengen wij eenmalig een bedrag van € 9,00 in rekening. Dit wordt gelijktijdig afgeschreven met de eerste maand contributie. (Zie ook *)

Basiscontributie (per maand)

Leeftijd
m.i.v. januari 2024
Junior (2 t/m 9 jaar)
€32,30
Jongere (10 t/m 15 jaar)
€33,40
Volwassene (16 t/m 64 jaar)
€37,50
  • Basiscontributie geeft recht op 1 uur les per week, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen.
  • Factureren doen we ongeveer tien dagen voordat de maand begint. Een aantal dagen later zal de automatische incasso plaatsvinden.
  • Je betaalt 11 maanden per jaar contributie. Over de maand augustus brengen wij geen contributie in rekening.
  • Als je lid bent van GymXL, ben je automatisch ook lid van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Het contributietarief is inclusief bondscontributie. Dit is een verplichte bijdrage (per lid) die GymXL afdraagt aan de KNGU. Dit bedrag is onder andere bestemd voor een collectieve ongevallenverzekering, opleidingen en bijscholingen voor trainers, assistenten en juryleden.
  • Het tarief is inclusief activiteitenbijdrage. Dit bedrag wordt besteed aan het betalen van inschrijfgelden voor wedstrijden, wedstrijdpaspoorten, diploma’s etc. Aan selectiesporters wordt een deel van wedstrijdengelden afzonderlijk in rekening gebracht.
  • Niet inbegrepen in het tarief zijn de kosten voor sportkleding en -schoeisel.

Wijze van betalen

  • Je betaalt per automatische incasso.
  • Bent je het niet eens met het afgeschreven bedrag? Dan heb je het recht de incasso terug te draaien. Wil je in dat geval contact opnemen met ledenadministratie@gymxl.nl? Dan gaan wij na of je bezwaar gegrond is en passen wij het bedrag zo nodig aan.
  • Bij twee of meer betalingsverzoeken per incasso brengt wij telkens € 2,50 administratiekosten in rekening. Deze regel passen wij toe omdat de bank hiervoor aan GymXL ook kosten in rekening brengt. Bij een deelbetaling worden eerst de administratiekosten afgeboekt.

Extra lesuren

Sport je meer dan 1 uur in de week? Dan betaal je naast basiscontributie een bedrag per extra uur.

m.i.v. januari 2024

Extra uren
1e en 2e extra uur per week € 10,80 per uur
3e en 4e extra uur per week € 9,50 per uur
5e extra uur per week € 8,15 per uur
6e t/m 8e extra uur per week € 4,00 per uur
9e t/m 12e extra uur per week € 2,85 per uur
vanaf 13e extra uur per week € 1,40 per uur

In het Contributie-overzicht 2024 hebben we alvast uitgerekend wat dit voor jou betekent.

Gezinskorting

Zijn er 3 of meer leden uit je gezin lid van GymXL? Dan krijg je korting:

bij 3 leden elk lid 10%
bij 4 leden elk lid 15%
bij 5 leden elk lid 25%

Voorwaarde is dat de incasso van de contributie van al deze leden gelijktijdig plaatsvindt van één rekeningnummer.

Inactieve leden (per maand)

Soms komt het voor dat je door omstandigheden, bijvoorbeeld een blessure of een stage, meerdere weken of nog langer achter elkaar niet kunt komen sporten. Dan gelden de onderstaande bedragen en regels.

Contributie voor tijdelijk inactieve recreatieleden €10 Deze contributie kan worden toegepast als een recreatief lid minimaal een maand niet in de gelegenheid is tot het volgen van lessen, voor een duur van maximaal twee maanden. Het lid behoudt gedurende deze periode zijn of haar plek(ken) in het (de) recreatieve lesu(u)r(en). Indien het lid langer dan twee maanden niet deelneemt, maar toch deze plek(ken) wil behouden, wordt na twee maanden de reguliere contributie weer toegepast.
Contributie voor tijdelijk inactieve selectieleden gelijk aan de basiscontributie voor de betreffende leeftijdscategorie Deze contributie kan worden toegepast als een selectielid minimaal een maand niet in de gelegenheid is tot het volgen van enige vorm van training, maar wel aanspraak wil maken op het hervatten van de trainingen en deelname aan wedstrijden. Vanaf de maand volgend op de maand waarin het lid weer meer dan een uur per week gaat trainen wordt de uursafhankelijke extra contributie weer toegepast.
Contributie voor “slapende” leden €5 Deze contributie geldt voor leden die, na een periode van activiteit, voor langere tijd geen aanspraak willen maken op hun recht tot het volgen van lessen en trainingen en deelname aan wedstrijden, maar toch aan de vereniging verbonden willen blijven, en wellicht in de toekomst weer actief zullen gaan trainen. Slapende leden krijgen voorrang op kandidaat-leden op het moment dat zij aangeven weer van hun recht tot het volgen van lessen gebruik te willen gaan maken. De termijn waarop zij in hun voorkeursles geplaatst kunnen is afhankelijk van af de beschikbare ruimte in die les.