Op 7 mei hield GymXL de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering . Met een bescheiden maar geïnteresseerd gezelschap konden we vlot door alle agendapunten heen. Zo werd onder andere verslag gedaan over het jaar 2018, de contributie voor het nieuwe seizoen vastgesteld, en werden twee nieuwe bestuursleden benoemd: Richard Hoogermolen en Monique van der Heijden. Het verslag van de ALV kunt u opvragen via alv@gymxl.nl.