Chratiana Zonnenberg

Chratiana Zonnenberg

Voorzitter

voorzitter@gymxl.nl

Jan de Kreij

Jan de Kreij

Vicevoorzitter

Janine Huijsmans

Janine Huijsmans

Secretaris

secretaris@gymxl.nl

Monique van der Heijden

Monique van der Heijden

Penningmeester

penningmeester@gymxl.nl

Astrid Ens

Astrid Ens

Bestuurslid Huisvesting

Willen den Brok

Willen den Brok

Algemeen bestuurslid

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 9 juni 2020 zijn er diverse nieuwe bestuursleden gekozen, waaronder een nieuwe voorzitter. Binnenkort vindt u ze op deze pagina!