Category

Mededelingen

De open trainingen zijn er weer!

By | Evenementen, Geen categorie, Mededelingen | No Comments

Vanwege COVID-19 hebben we lange tijd geen open trainingen georganiseerd. Maar nu pakken we de draad weer op! Helaas is de coronacrisis nog niet voorbij. Daarom zijn extra maatregelen nodig. Dus wil je komen, houd dan rekening met het volgende:

 • Alleen sporters tussen de 8 en 17 jaar zijn welkom, bij twijfel vragen wij om legitimatie. Ouders mogen niet de zaal in, maar kunnen vanaf 12 juni wel vanuit de kantine kijken.
 • Kom alleen naar GymXL als je hebt gereserveerd. Reserveren doe je via de kalender op onze website.
 • Kom niet te vroeg van tevoren; maximaal een kwartier. Blijf na je sessie niet hangen in of rond de hal, maar ga direct naar huis.
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts? Blijf dan thuis! Heeft iemand anders in je gezin zulke klachten? Ook dan mag je niet komen.
 • Was thuis je handen met zeep (minimaal 20 sec) voordat je naar GymXL komt. Doe dat ook na ieder toiletbezoek en als je na je sessie weer thuis komt.
 • Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
 • De kantine is open (vanaf 12 juni).

We mogen weer naar binnen!

By | Mededelingen | No Comments

Beste Leden,

 

Woensdag 19 mei is het zover… eindelijk! We mogen weer naar binnen…Wel weer met de nodige regeltjes maar toch, naar binnen!!

Laten we er nog 8 mooie weken van maken tot de zomervakantie.

 

Vrijwel iedereen zit weer in zijn eigen les. Dus de dag en tijd van voor de lockdown. Er zijn een aantal lessen verplaatst; deze leden hebben vandaag een mail gekregen (check de spam!) of zijn door hun trainer via de app ingelicht.

 

Voor de algemene regels willen wij jullie verwijzen naar de site van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen

 

Hieronder nog een aantal regels die specifiek voor Gym XL gelden en in overleg met de veiligheidsregio Utrecht zijn opgesteld:

 1. De kleedkamers gaan open als doorstroomlocatie, dus alleen voor het ophangen van jassen en neerzetten van schoenen, niet voor omkleden! Kom dus in je sportkleding naar GymXL.
 2. Er worden alleen sporters toegelaten die lid zijn en dus voor die les op de presentielijst staan!
 3. Er mogen geen ouders in het gebouw! Dit houdt in dat je kind zelf naar binnen moet lopen, de jongste groepen worden bij de voordeur opgehaald door een trainer.
 4. Iedereen mag weer via de voordeur naar binnen en buiten! Bij de voordeur kunt u uw kind dus ook weer ophalen.
 5. Leden boven de 13 jaar moeten in de gangen een mondkapje dragen, tijdens het sporten hoeft dit niet.
 6. De lessen gaan ook weer gewoon een uur duren.
 7. Sporters wachten weer in de gang en worden door de trainers naar binnen gehaald als het tijd is voor hun les.

Met sportieve groeten,

 

Team Gym XL

 

 

PS: de ledenadministratie wordt momenteel overspoeld met mailtjes met de vraag wanneer hun kind ook al weer trainde voor de lockdown. Heel begrijpelijk! Maar probeer eerst bij Lessen bij de juiste sport naar de trainingsdag te gaan. Kijk dan bij de lessen van die dag naar het geboortejaar van je kind en probeer na te gaan of de tijd die daar bij staat klopt met wat je in je hoofd hebt. Ook zou je in je mailbox kunnen zoeken naar mailtjes van de ledenadministratie met informatie over de les van je kind.

ALV verzet naar 22 juni

By | Mededelingen | No Comments

In de nieuwsbrieven van februari en maart hebben wij aangegeven dat de aankomende Algemene Leden Vergadering plaats zou vinden op 18 mei 2021 om 20:00. In verband met het vinden van de benodigde vrijwilligers en de voorbereiding van de documentatie dienen wij helaas aan te geven dat wij genoodzaakt zijn de Algemene Leden Vergadering te verplaatsen. De Algemene Leden Vergadering zal verplaatst worden naar 22 juni 2021 om 20:00. Graag willen wij u verzoeken deze nieuwe datum in uw agenda te reserveren en hopen wij u op de vergadering te zien!

Help ons ‘club van het jaar’ te worden!

By | Mededelingen | No Comments

Graag vragen wij jullie steun voor onze geweldige Club! GymXL doet namelijk dit jaar mee aan de ‘Club van het Jaar’ verkiezingen!

Als we winnen, kunnen we naast de titel ‘Club van het Jaar 2021’, een masterclass naar keuze van een expert en een professionele promotiefilm voor GymXL in de wacht slepen!

Laat jouw stem gelden op https://www.clubvanhetjaar.nl/gymxl en zorg dat wij dit jaar met de titel naar huis gaan!

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

By | Bestuur, Evenementen, Mededelingen, Nieuws | No Comments

Wij brengen graag de aankomende Algemene Ledenvergadering onder de aandacht. De vergadering staat gepland op 18 mei 2021 om 20:00 uur. Reserveer dit moment dus vast in uw agenda! We hopen op een ruime opkomst. De verdere details over de vormgeving van de vergadering zijn nog onderwerp van gesprek en zullen op een later moment met u worden gedeeld. Zoals het er nu uitziet zal er gekeken worden naar een wijze waarop we de vergadering in digitale vorm zullen kunnen laten plaatsvinden. Dit alles is natuurlijk afhankelijk in hoeverre wet en regelgeving hierin mogelijkheden en ruimte zal gaan bieden tegen die tijd.

Oproep voor nieuwe bestuursleden

By | Bestuur, Mededelingen, Nieuws | No Comments

In de vorige nieuwsbrief hebben we een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Tot op heden hebben we hier helaas geen aanmeldingen voor mogen ontvangen. Op het moment bestaat het bestuur uit slechts 3 bestuursleden en een bestuursadviseur, terwijl een voltallig bestuur idealiter zou dienen te bestaan uit zo’n 9 bestuursleden. Dit betekent dat een groot aantal werkzaamheden en verantwoordelijkheden op een minimaal aantal schouders terecht komt. Het behoeft geen verdere toelichting om te stellen dat dit veruit van een ideale setting is.

Graag willen wij bij deze u dan ook nogmaals nadrukkelijk vragen te overwegen om u in te zetten als bestuurslid voor de vereniging of waar mogelijk uw vaardigheden in zetten ter ondersteuning van het bestuur en de vereniging. Bij ondersteunende taken kunt u denken aan het notuleren van vergaderingen, uitwerken van documentatie, deelnemen in een toezichthoudende rol zoals de bijvoorbeeld de financiële-(2x per jaar) of continuïteitscommissie (Bij calamiteiten).

Lijkt het u een gave uitdaging en denkt u een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur? Stuur een mail naar info@gymxl.nl met een korte toelichting op uw relevante ervaring, waardevolle vaardigheden en uw gebied van expertise!