Category

Mededelingen

Laatste inloopspreekuur dit seizoen

By | Mededelingen | No Comments

Blessure opgelopen tijdens de Avondvierdaagse? Advies nodig van een fysiotherapeut voordat u op vakantie gaat? Kom woensdag 19 juni tussen 16.00 en 17.00 uur naar het gratis inloopspreekuur!

Voor de laatste keer dit sportseizoen kunnen leden van GymXL en hun gezinsleden terecht bij (kinder)fysiotherapeut Frida Kennis voor vrijblijvend advies. Over sportblessures, maar ook over pijnklachten, motorische ontwikkelingsproblemen en bewegen in het algemeen.

Read More

Denk mee met de turnbond

By | Mededelingen | No Comments

De KNGU, de turnbond waarbij GymXL is aangesloten, organiseert een marktonderzoek onder kinderen, jongeren en ouders over de beleving van bijvoorbeeld turnen, freerunnen, ritmische gymnastiek, trampolinespringen, dans en andere gymsporten. Jullie kunnen ook meedoen! Op de website Dutch Gymnastics lees je er alles over.

Schrijf je in voor de bijeenkomst van a.s. donderdag 9 mei, die is in Amersfoort, in de Superfun aan de Middelhoefseweg 10.

Statutenwijziging is een feit

By | Mededelingen | No Comments

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 19 juni 2018 hebben de leden ingestemd met – en inhoudelijk bijgedragen aan! – wijziging van de Statuten van GymXL op verschillende punten. Door omstandigheden kon het bestuur niet direct naar de notaris om dit in een akte te laten vastleggen – een vereiste voor aanpassing. Maar inmiddels is dat alsnog gebeurd. Ook de door de leden aangenomen wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement, die samenhingen met de statutenwijziging, konden daarmee worden doorgevoerd. Read More

Geslaagde BALV

By | Mededelingen | No Comments

Op 10 april jongstleden vond er een bijzondere algemene ledenvergadering plaats. Hoewel de opkomst niet zo hoog was, was het toch een geslaagde bijeenkomst. De kascommissie deed verslag van de hercontrole van de herziene jaarrekening over 2017. Daarna hebben de aanwezige leden het bestuur decharge verleend. Vervolgens zijn twee kascontroleurs benoemd, die binnenkort de controle over 2018 uitvoeren. Daarover zullen zij verslag doen tijdens de ALV, die op 7 mei zal plaatsvinden.

Bent u geïnteresseerd in de vergaderstukken en het verslag van de BALV? Of de agenda en de stukken voor de ALV? Neem dan contact op via alv@gymxl.nl

Woensdag inloopspreekuur

By | Mededelingen | No Comments

Woensdag 20 maart is er in de EHBO-ruimte van de turnhal in Vathorst weer een gratis inloopspreekuur fysiotherapie. Tussen 16.00 en 17.00 uur zijn leden van GymXL en hun familieleden van hart welkom met vragen en voor vrijblijvend advies over motorische ontwikkeling, sportblessures en andere pijnklachten.

BALV op 10 april

By | Mededelingen | No Comments

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (in juni 2018) was de financiële verantwoording over 2017 nog niet helemaal op orde. Daar is hard aan gewerkt; graag willen we het resultaat daarvan met u delen. Ook kon er tijdens die ALV geen kascommissie benoemd worden. Inmiddels hebben we gelukkig twee kandidaten bereid gevonden de taak van kascontroleur op zich te nemen; zij moeten door de leden benoemd worden.

Daarom organiseren we een Bijzondere Algemene Ledenvergadering, op woensdagavond 10 april 2019 om 20.00 uur, in de kantine van de turnhal in Vathorst. Seniorleden en vertegenwoordigers van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd! Read More