Category

Bestuur

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

By | Bestuur, Evenementen, Mededelingen, Nieuws | No Comments

Wij brengen graag de aankomende Algemene Ledenvergadering onder de aandacht. De vergadering staat gepland op 18 mei 2021 om 20:00 uur. Reserveer dit moment dus vast in uw agenda! We hopen op een ruime opkomst. De verdere details over de vormgeving van de vergadering zijn nog onderwerp van gesprek en zullen op een later moment met u worden gedeeld. Zoals het er nu uitziet zal er gekeken worden naar een wijze waarop we de vergadering in digitale vorm zullen kunnen laten plaatsvinden. Dit alles is natuurlijk afhankelijk in hoeverre wet en regelgeving hierin mogelijkheden en ruimte zal gaan bieden tegen die tijd.

Read More

Oproep voor nieuwe bestuursleden

By | Bestuur, Mededelingen, Nieuws | No Comments

In de vorige nieuwsbrief hebben we een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Tot op heden hebben we hier helaas geen aanmeldingen voor mogen ontvangen. Op het moment bestaat het bestuur uit slechts 3 bestuursleden en een bestuursadviseur, terwijl een voltallig bestuur idealiter zou dienen te bestaan uit zo’n 9 bestuursleden. Dit betekent dat een groot aantal werkzaamheden en verantwoordelijkheden op een minimaal aantal schouders terecht komt. Het behoeft geen verdere toelichting om te stellen dat dit veruit van een ideale setting is.

Graag willen wij bij deze u dan ook nogmaals nadrukkelijk vragen te overwegen om u in te zetten als bestuurslid voor de vereniging of waar mogelijk uw vaardigheden in zetten ter ondersteuning van het bestuur en de vereniging. Bij ondersteunende taken kunt u denken aan het notuleren van vergaderingen, uitwerken van documentatie, deelnemen in een toezichthoudende rol zoals de bijvoorbeeld de financiële-(2x per jaar) of continuïteitscommissie (Bij calamiteiten).

Lijkt het u een gave uitdaging en denkt u een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur? Stuur een mail naar info@gymxl.nl met een korte toelichting op uw relevante ervaring, waardevolle vaardigheden en uw gebied van expertise!

Vrijwilligers gevraagd

By | Bestuur, Nieuws | No Comments

In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor vrijwilligers voor de proeflesadministratie. Die heeft diverse reacties opgeleverd: dit team, dat de wachtlijsten beheert en kinderen uitnodigt voor proeflessen, bestaat nu uit vijf vrijwilligers.  En dat is maar goed ook, want het is geen geringe klus! De teamleden hebben elk een vaste dag in de week waarop zij actief zijn voor GymXL. Zo is de hoeveelheid werk voor iedereen te overzien. Wilt u ook iets doen voor GymXL? Meld u dan aan via vrijwilliger@gymxl.nl. Met name voor kantine hulp en schoonmaak.
Read More

30 november B-ALV

By | Bestuur, Mededelingen | No Comments

Aankondiging Bijzondere algemene ledenvergadering: woensdag 30 november, 20.30-22.00u, kantine turnhal Vathorst.

Alle leden en ouders/vertegenwoordigers van leden zijn uitgenodigd. Thema: werving nieuwe bestuursleden.