BALV op 26 november

By 29 oktober 2019Mededelingen

Weet u eigenlijk hoeveel leden GymXL heeft? Hoe de verhouding tussen recreatieve en selectiesporters ligt? En tussen 5- en 10-jarigen? Onze club ontwikkelt zich steeds verder, en dat willen we graag zou houden. Maar dat kan niet zonder bestuur! We hebben dan ook dringend een aantal nieuwe bestuursleden nodig. Daarom organiseren we op 26 november 2019 om 20.00 uur een Bijzondere Algemene Ledenvergadering in de kantine van de turnhal in Vathorst. Seniorleden en ouders van juniorleden zijn van harte uitgenodigd!

Wat dat met die aantallen en verhoudingen te maken heeft?

Wist u dat…

 • Ons ledenaantal al jaren in de lift zit, en komend jaar richting de 1400 gaat?
 • Er daarom plannen zijn om de hal uit te breiden?
 • Jongens 43% van het totale ledenbestand uitmaken, en in sommige leeftijden meer dan 50%?
 • Freerunnen en trampolinespringen flink gegroeid zijn afgelopen jaren?
 • GymXL er is voor sporters van alle leeftijden en verschillende niveaus?

Wat een mooie ontwikkelingen! Waarom dan deze uitnodiging?

 • Omdat met ingang van september na drie jaar de secretaris is afgetreden, en eind november ook de termijn van de vicevoorzitter afloopt. Het bestuur telt dan nog slechts drie leden. Voor een vereniging met de omvang van GymXL is dat een beetje te weinig.
 • Omdat in mei 2020 de termijn van de voorzitter eindigt. Er is er nu nog voldoende tijd om een opvolger in te werken.
 • Omdat alle bestuursleden ouders van selectieturnsters in de leeftijd van 12-14 jaar zijn. We liever willen dat het bestuur een goede afspiegeling is van het ledenbestand, en daarin ook ouders van bijvoorbeeld freerunners, trampolinespringers, peuter/kleuters en recreatieturners (m/v) zitting hebben.
 • En omdat alleen de leden nieuwe bestuursleden kunnen benoemen. Tijdens de jaarvergadering in mei 2019 zijn we een penningmeester en een algemeen bestuurslid rijker geworden. Maar daar moet nog wat bij, daarom organiseren we een bijzondere Algemene ledenvergadering op 26 november 2019 om 20.00 uur in de kantine van de turnhal in Vathorst.

De BALV draait dus om het benoemen van nieuwe bestuursleden!

Maak uw interesse voor een bestuursfunctie kenbaar via voorzitter@gymxl.nl

 • Er is plaats voor vier tot zes personen (het bestuur mag uit maximaal 9 leden bestaan)
 • We zijn op zoek naar een secretaris, een vicevoorzitter, aanspreekpunten voor met name sporttechnische zaken, vrijwilligerswerving en -coördinatie, sponsorwerving en het organiseren van evenementen/activiteiten, en iemand die op termijn voorzitter wil worden
 • Ouders van leden van alle sporten, leeftijden en niveaus zijn welkom om zich aan te melden
 • In het bijzonder willen we een beroep doen op ouders van kinderen van een gender en/of leeftijdsgroep en/of sport die nog niet vertegenwoordigd is in het bestuur