All Posts By

Elim Messelink

Aankondiging Algemene Ledenvergadering

By | Bestuur, Evenementen, Mededelingen, Nieuws | No Comments

Wij brengen graag de aankomende Algemene Ledenvergadering onder de aandacht. De vergadering staat gepland op 18 mei 2021 om 20:00 uur. Reserveer dit moment dus vast in uw agenda! We hopen op een ruime opkomst. De verdere details over de vormgeving van de vergadering zijn nog onderwerp van gesprek en zullen op een later moment met u worden gedeeld. Zoals het er nu uitziet zal er gekeken worden naar een wijze waarop we de vergadering in digitale vorm zullen kunnen laten plaatsvinden. Dit alles is natuurlijk afhankelijk in hoeverre wet en regelgeving hierin mogelijkheden en ruimte zal gaan bieden tegen die tijd.

Oproep voor nieuwe bestuursleden

By | Bestuur, Mededelingen, Nieuws | No Comments

In de vorige nieuwsbrief hebben we een dringende oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Tot op heden hebben we hier helaas geen aanmeldingen voor mogen ontvangen. Op het moment bestaat het bestuur uit slechts 3 bestuursleden en een bestuursadviseur, terwijl een voltallig bestuur idealiter zou dienen te bestaan uit zo’n 9 bestuursleden. Dit betekent dat een groot aantal werkzaamheden en verantwoordelijkheden op een minimaal aantal schouders terecht komt. Het behoeft geen verdere toelichting om te stellen dat dit veruit van een ideale setting is.

Graag willen wij bij deze u dan ook nogmaals nadrukkelijk vragen te overwegen om u in te zetten als bestuurslid voor de vereniging of waar mogelijk uw vaardigheden in zetten ter ondersteuning van het bestuur en de vereniging. Bij ondersteunende taken kunt u denken aan het notuleren van vergaderingen, uitwerken van documentatie, deelnemen in een toezichthoudende rol zoals de bijvoorbeeld de financiële-(2x per jaar) of continuïteitscommissie (Bij calamiteiten).

Lijkt het u een gave uitdaging en denkt u een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur? Stuur een mail naar info@gymxl.nl met een korte toelichting op uw relevante ervaring, waardevolle vaardigheden en uw gebied van expertise!

Online lessen

By | Mededelingen | No Comments

Beste leden van GymXL,

Zoals u weet kunnen we nog steeds geen lessen geven in de zaal.

Wij trainers missen de sporters enorm en zijn nu met het idee gekomen om online lessen aan te bieden voor de recreatie groepen.

De lessen zullen worden aangeboden worden via google meet, naar ons idee een platform waar iedereen vrij toegang toe heeft.

Voor de online lessen hebben we groepen gemaakt op basis van de leeftijden.

De groepen zijn:

Groep 1 : peuter en kleuters leeftijd t/m 5 jaar

Groep 2 : leeftijd 6, 7 en 8 jaar

Groep 3 : leeftijd 9, 10 en 11 jaar

Groep 4 : leeftijd 12+

Voor elke groep zal er 1 keer per week een online les plaats vinden van ongeveer een half uur.

Voor de online lessen moet je je wel opgeven van te voren via onze website

Klik op het tabje Kalender of op de betreffende link aan de rechterkant van de homepage.

Opgeven kan tot 11 uur op de dag van de betreffende les.

Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail, op de dag van de les ontvangt u nog een mail met daarin een link voor deelname.

Op de datum en tijd die er staat zal de online les plaats vinden en vanaf die datum en tijd kunt u op de link klikken om deel te nemen aan de les.

Afdeling freerunnen is deze week gestart met de selectiegroepen buiten les te geven, waarschijnlijk volgen er binnenkort buiten lessen voor de recreanten!

Met vriendelijk groet,

Het team van GYMXL

Sport met ons mee, ook thuis!

By | Mededelingen | No Comments

Hoewel jullie helaas niet in onze mooie hal kunnen sporten, kun je natuurlijk thuis wel aan de slag.
Om jullie fit te houden plaatsen we daarom op ons facebook account elke dag een video met leuke oefeningen en uitdagingen.
Daar zullen we ook challenges houden met leuke prijzen.
Volg ons en train met ons mee: https://www.facebook.com/Gymxlamersfoort/
https://www.instagram.com/gymxl_amersfoort/
https://www.tiktok.com/@gymxl_amersfoort

 

GymXL dicht tot en met 13 december

By | Mededelingen | No Comments

Beste leden van GymXL,

De afgelopen dagen zijn er binnen GymXL steeds vaker berichten naar voren gekomen dat er trainers zijn die besmet zijn met COVID-19 of in de buurt zijn geweest van mensen besmet met het virus. Uit voorzorg zijn deze trainers uiteraard thuis gebleven om zich te laten testen. Helaas zijn wij nu op het punt aangekomen dat het aantal collega’s dat uit voorzorg thuis moet blijven te hoog is om de lessen nog door te kunnen laten gaan. Dit uiteraard ook met het oog op de veiligheid en de mogelijke verdere verspreiding van het virus. Dit ook met het oog op de richtlijnen uitgeven door het RIVM.

Uit voorzorg hebben wij als bestuur en TC dan ook moeten besluiten om de lessen tot komend weekend niet door te laten gaan. Bij geen gehoor gaan wij ervanuit dat de lessen vanaf komende maandag gewoon weer doorgaan.

Wij als trainersteam van GymXL en het bestuur balen hier natuurlijk enorm van maar hebben bij deze keuze de veiligheid van onze leden en onszelf bovenaan gezet. Wij hopen dan ook op jullie begrip. Ons advies is om klachten in de gaten te houden en te handelen naar de richtlijnen van het RIVM.

We zien jullie uiteraard graag zo snel mogelijk terug in de zaal!

Met sportieve groet,
Het bestuur en trainersteam van GymXL